Josefine Karoline Jensine Jensen

Josefine Karoline Jensine Jensen ved sin vielse med Niels Nielsen

Ane 7, Josefine Katrine Jensine Jensen

Josefine Karoline Jensine Jensen blev født den 17 februar 1890 i Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og hun døde den 26. oktober 1960 på Amtssygehuset i Aarhus. Begravet den 29. oktober 1960 på Nordre Kirkegaard, Møllevang Sogn, Aarhus Amt.

Josefine er tvilling med dødfødt drengebarn. Josefine blev hjemmedøbt den 19.02.1890 og fremstillet den 26.10.1890 i Kirken. Faddere var Arbmd. R. Sørensens Hustru. Hmd. Niels Nielsens Hustru. Arbmd. Karl Johansen. Do. Peder Knudsen. D. Karl Fosgrau. Alle af Odder.

Foraarskonfirmeret den 10.04.1904 i Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Konfirmandens fulde navn: Josefine Katrine Jensine Jensen. Forældre Arbmd. Erik Gerner Jensen og Hstr. Ane Andersen af Nørregade, Odder.

I følge FT-1906 blev Josefine tjenestetyende hos Gaardejer Søren Peter Jensen, Gylling Skov, Hads Herred, Aarhus Amt. 


Den 26 juli 1909 fik Josefine en søn uden for ægteskab, Erik Karl Pettersen, født Nørregade, Odder By og Sogn.  På det tidspunkt var Josefine flyttet hjem til sine forældre i Nørregade, Odder.

Anmærkninger i kirkebogen: Moderen opholdt sig timaanedersdagen før Nedkomsten i Gylling.

Skete det, at det uægte barn som voksen fik brug for offentlig hjælp, var det ikke fødesognet (Odder), der havde forpligtelsen. Det var det sogn, hvor moderen i sin tid havde opholdt sig 10 maaneder før fødslen”.

Af FT-1911 Nørregade, Odder By, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt ses, at Josefine og sønnen Erik Carl Pedersen bor hos Josefines forældre.

Der boede også en plejesøn Rudolf Pedersen, der var søn af Josefines søster Mette Palene Margrete Jensen. Vedkendt barnefader til Rudolf Ungkarl P. Pedersen af Tendrup.

Både min mor Asta og hendes søster Ester fortæller, at søstrene Josefine og Mette begge fik barn med den samme Ungkarl P. Pedersen, Terndrup. Dette har jeg ikke fundet dekumentation for.          

    

Brudstykker af min mors erindringer om hendes mor:

Tiden efter Josefines mands død i 1932 blev en svær tid med 6 ukonfirmerede børn.

Mor fik enkepenge og søgte og fik udbetalt penge til vintertøj. Hun fortryder dog og afleverede pengene igen.

Min mor søger om ansættelse på avisen ”Demokraten” som avisomdeler og fik tildelt distrikt nr. 16.

Iflg. Skattemandslister 1934, Artillerivangen 52 oplyses hendes erhverv som Bladbud og arbejdsgiveren ”Demokraten”. Josefines nr. i Arbejdsløshedskassen var 3a. Hendes børn undervises på Samsøgade Skole og Sygekassens Navn Aarhus og medlemsnr. 39465.

I november 1940 folketællingen bor Josefine stadigvæk i Haveforeningen ”1930” v. Langelandsgade, Have nr. 52. Hjemmeboende er døtrene Rosa, Ester og Asta. Villy er midlertidigt hjemme fra hans plads på ”Kaadekildegaard”.

Mor blev klar over, at de (kommunen) snart ville opsige grunden. Men hun ville ikke i en lejlighed inde i byen. Hendes søn Erik Pettersen var blevet gift og havde fået to børn. De tilbød mor at flytte ned til dem i Aastrup ved Haderslev. Det gik ikke så godt, så mor blev husbestyrinde på Ladegaard i Haderslev, ved en gaardmand. Gaardmanden blev gift, så mor flyttede tilbage til Aarhus. Først på et værelse, senere i lejlighed i Viby (Damgaardsvej 11, Viby). Mor begyndte at gå på travbanen, sammen med et par damer hun havde truffet.

Damgaardsvej 11, Viby J., blev Josefines sidste opholdssted.


Ane 14, Erik Gerner Jensen

Erik Gerner Jensen er født den 09.06.1850 i Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og han døde den 01.02.1923 på Amtssygehuset Odder, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, 72 aar gammel.

Begravet den 08.02.1923 på Odder Sogns nye Kirkegaard.

Erik Gerner Jensen blev døbt den 14.07.1850 i Kirken. Faddere: Barnet blev fremstillet af Hkone Ane Jensdatter af Snærild, Pige Bodil Rasmusdatter af Skægsmølle. Hmd. Erik Andersen, tjenestekarl Jacob Jacobsen, tjenestekarl Rasmus Olesen, alle af Snærild.

Anmærkninger: Barnet vacc. 24.07.1852 af Driftslæge Schæffer.

Konfirmeret den 03.04.1864 i Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Karakter i Kundskab g+ og i Opførsel g.

Ifølge FT-1870 Falling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, fremgår det at både Erik Gerner Jensen og hans 1. hustru Juliane Marie Sørensen begge arbejder som Tjenestetyende paa Aakjær Gods. Han som Mejerikarl og hun som tjenestepige.

Erik Gerner Jensens 1. kone: Juliane Marie Sørensen:

De blev viet den 03.12.1871 i Falling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Forlovere var Erik Rasmussen, Hmd. I Snerrild og Jens Eriksen, Hmd. I Snerrild.

Det fremgår af FT 1. februar 1880 at de bor i Aakjærhuse – en lille bebyggelse der hører under godset Åkær og som ligger  ½ km nord for herregården  Åkær. Erik Gerner Jensen er på det tidspunkt Tjienestemand.

Erik Gerner og Juliane har taget et plejebarn på 2 år til sig, nemlig:

Ane Sophie Anders Gabrielsen der er født den 11.02.1877 i Falling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og er datter af:

Ugifte Bergitte Auguste Andersen 27 aar (for tiden tjenende paa Aakjær) og udlagtBarnefader Ungkl. Anders Marius Andersen, Laurberg Sogn, Randers Amt.

Juliane Marie Sørensen dør af Brystsyge d. 29.03.1880 33 ¾ år gammel i Falling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og hun begraves d. 05.04.1880.

Jeg har ikke fundet nogle fællesbørn af Erik Gerner Jensen og Juliane Marie Sørensen.

 Af Dødsanmeldelsesprotokollen af 3. april 1880, bekræftes dette, idet Arvingerne er anført som ”Enkemanden og dennes Arvinger, alle myndige”. Endvidere anføres at hun ”efterlader ikke andet end til Begravelsen”.

                        

Erik Gerner Jensens 2. kone Britta Augusta Andersdatter:

De blev viet d. 18.09.1880 i Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.                        

Britta Augusta Andersdatter er født d. 08.08.1850 i Sverige hvor i  Sverige vides ikke.                                               

Erik Gerner og Britta får datteren Juliane Augusta Palene Georgine Jensen d. 23.03.1881.                           

Britta Augusta Andersdatter dør efter Barselsseng d. 31.03.1881, 31 aar gammel.                           

I Dødsanmeldelsesprotokol af 02.04.1881 er anført: 

Arvinger Enkemanden og 2 arvinger. Børn af hvilken 1 født udenfor ægteskab. Altså hans og Brittas barn Juliane og plejebarnet Ane Sophie. Selv med navneforvirring Bergitte/Britta må det anses at være plejebarnets mor, der er Erik Gerner Jensens  2. kone.

Datteren Juliane Augusta Palene Georgine dør d. 05.10.1881 kun 6 ½ mdr. gammel.                              


Ane 15, Anna Andersson

Erik Gerner Jensens 3. kone Anna Andersson:

Tredje gang blev lykkens gang for Erik Gerner Jensen.

Viet den 05.11.1881 Falling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt til Anna Andersson der også tjente på Aakjær Gods

Forlovere Frans Rasmussen og Jens Andersen, begge indsiddere i Aakjær.

Anna er født den 20.02.1858 i Norra Åsum Sogn, Kristianstad, Skåne Län, Sverige. Hun dør d. 01.07.1914, Nørregade 61, (senere Nørregade 36), Odder, 56 år gammel. Begravet d. 05.07.1914 på Odder Sogns gamle kirkegaard, Hads Herred, Aarhus Amt.

Da begge hendes forældre dør i 1875, flytter hun til Kristianstad, hvor fra hun ifølge Kristianstad Emigrationsakt udvandrede d. 19.10 1877, 19 år gammel til Tyskland.

Historien viser, at Anna Andersson ikke kommer til Tyskland! Hvor hun er fra udvandringstidspunktet 19.10.1877 til hendes tjenestested på Aakjær og senere vielse med Erik Gerner Jensen d. 05.11.1881, har jeg ikke kunnet gøre rede for.

Erik Gerner Jensen erhvervede jord og fast ejendom omkring Nørregade i Odder By, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt i henhold til nedenstående:

Matr. Nr. 75b, Nørregade 36 (tidligere Nørregade 61)

På er tidspunkt omkring år 1900, bliver husnumrene i Nørregade og Rosensgade i Odder omlagt.

Købet af 75b tinglyses d. 30.09.1890. Et hus bestående af 8 Fag – fag er det mål, der er imellem to stolper i et bindingsværk - med under- og hosliggende grund og Have, skyldsat for Hartkorn  - hartkorn er en værdimåling af jordens evne til at frembringe en god afgrøde - ¼ Album – et arealmål,én Album svarer til 58 kvm. Gammelskat 4 øre – gammelskat er en fast årlig afgift.

Med bygningen følger mur- og nagelfaste Appertimentier – fast tilbehør – samt Kakkelovne, medens der tages forbehold for Grubekjerlen.

Iht. FT-1890 arbejder Erik Gerner Jensen som arbejdsmand i farveri i Odder By.

Købesum i datidens penge 1.900,00 kr. svarende til ca. 136 t./kr. i 2016.

Dette blev min mormors barndomshjem.

Matr. Nr.  28 l, Odder By, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Gaard- og Mølleejer Frits Kruse Pedersen af Odder udstykker af hans ejendom Matr. Nr. 28a, 5 parceller.

Den 02.05.1904 sælger han een af disse parceller - Matr. Nr. 28l - til Erik Gerner Jensen for Hartkorn 1 Alb. Med Gammel skat 7 øre. Købesum 350 kr. - svarende til ca. 22 t/kr. i 2016 -.

Matr. Nr. 76d, Odder By, Odder Sogn, hads Herred, Aarhus Amt.

Den 16.07.1906 bortbytter Erik Gerner Jensen en parcel af hans Matr. Nr. 75b.

Parcellens værdi ansættes til 202 kr. - svarende til ca. 14 t/kr. i 2016 -. Beløbet erlægges dels ved kontant betaling af 70 1/2 kr. og dels ved at han samtidig overdrages Matr. Nr. 75d, som forenes med Erik Gerner Jensens tilgrænsende ejendom matr. Nr. 75b.

Matr. Nr. 28cx, Odder By, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Den 27.05.1907 sælger ovennævnte Gaard- og Mølleejer endnu en parcel af hans ejendom Matr. Nr. 28a til Erik Gerner Jensen. En parcel stor på 1200 Kv. Alen - ca. 48o Kv.m. -  benævnt Matr. Nr. 28cx for 900 kr. – svarende til ca. 60 t/kr. i 2016 -.

På Parcellen må der kun opføres ikke-brandfarlige Bygninger, ligesom køberen selv skal indhegne Parcellen og fremtidig vedligeholde hegnet lovligt. På Parcellen må ikke drives nogen virksomhed eller oprettes noget brug, hvorved naboer kunne forulempes ved Lars, Lugt, Røg eller lignende.

Salg af Ejendomme, Odder By og Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Den 26.02.1917 sælger Erik Gerner Jensen Matr. Nr. 28l, Matr. Nr. 75b og Matr. Nr. 76d, ejendomme tilhørende Nørregade 61 (Nørregade 36).

Med paastaaende Bygninger, mur- og sømfast Tilbehør, Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, Hylder og Rækker, Køkken, Spisekammer, faste Skabe, Hylder etc. Sælgeren medtager dog tvende Skure i Gaarden.

Salgssummen er akkorderet til 4.200 kr. – svarende til ca. 157 t/kr. i 2016 -.

Den 07.10.1918 sælger Erik Gerner Jensen også Matr. Nr. 28cx, en ubebygget Haveparcel, til ”Udvalget for Gennemførelsen af Gadeanlæget fra Rosensgade til Møllebakken” med derpaa værende Hegn, Træer og Buske.

Salgssummen er fastsat til 590 kr.  svarende til ca. 19 t/kr. i 2016 -.

Erik Gerner Jensens 3. kone Anna døede som nævnt d. 01.07.1914 på Nørregade 61 (Nørregade 36) i Odder. Erik Gerner Jensen gifter sig for 4. gang d. 31.10.1916 med Enke Dagmar Valborg Rank.

De boede i Nørregade indtil salget af ejendommen d. 26.02.1917. Hvorefter de bosatte sig i Rosensgade 67, der blev Erik Gerner Jensens sidste bopæl.

Erhverv:

Erik Gerner Jensen ernærede sig gennem tiden bl. a. som Mejerikarl, Tjenestemand, Arbejdsmand, Kludehandler, Desinspektør, Jernhandler, og Vejinspektør.

Skat: iflg. Vejviser og Skattebog for Odder Kommune, betalte han i

1919/1920 1 kr. i skat til kommunen.

1921/1922 6 kr. i skat til kommunen.

1922/1923 1 kr. i skat til kommunen.

1923/1924 2 kr. i skat til kommunen.

Skifte efter Anna Andersson, lyder ca. sådan her:

”Oversættelsen lyder sådan ca.:

                                                                                                                      

Folie 1


Aar 1914 d. 1. juli kl. 11 ¾ formiddag, blev Skifteretten sat paa Herredskontoret af, i den ordinære Skifteforvalters fraværelse paa Rejse adminitteres af hans Fuldmægtig cand. Jura ? i henhold til Stiftsamtets ?, hvor de i overværelse af nedennævnte vidner foretoes:


Bemeldte Arbejdsmand Erik Gerner Jensens Hustru Anna Andersen af Odder død 1/7 1914.


For Retten mødte Enkemanden, der ? at oplyse, at Afdødes Arvinger foruden Kompetanten, med hvem hun levede i sædvanligt ?  og med hvem alene har været i Ægteskab, er hende og Kompetens fællesbørn:


  1. Arbejdsmand Jens Gerner Jensen i Skanderborg

  2. Mette Pallene Margrethe J. (Jensen) G. m. (gift med) Arbejdsmand Søren Christensen Aarhus

  3. Johanne Augusta Georgine J. G. m. Tømrer Chr. Christensen Aarhus

  4. Josefine Jensine Caroline J. ugift, Halling.  Alle fire myndige.

  5. Tjk. (tjenestekarl) Oluf Gerner J. Fensten       mindreaarig

  6. Alma Gerner J.  ugift, ibrd. (herboende)         mindreaarig


Med hvem Kompetenten i henhold til arveparagraf 18 vil forblive boesiddende i uskiftet bo.


Erik Gjerner Jensen


Retten hævet.


 


Folie 5


Skiftet fortsætter:


Aar 1914 den 13/7 Formiddag Kl. 10 blev Hads Herreds Skifteret sat paa Herredskontoret af undertegnede Skifteforvalter, hvor da i Overværelse af nedentegnede ? Vidner foretoges:


Anna Andersen af Odder død 1/7 1914


Arbejdsmand Erik Gerner Jensens Hustru.


Enkemanden  ?   ?   ?   ?   ?  beholder Formue 1670 kr.


Retten Hævet.


Til folie 382

Da Erik Gerner Jensen gifter sig for 4. gang d. 31.10.1916, foretages der endeligt Skifte efter Anna Andersen.


Børn af Erik Gerner Jensen og Anna Andersson:

Mette Palene Margrete Jensen                 Født 16.08.1884

Johanne Augusta Georgine Jensen           Født 12.08.1886

Jens Gerner Jensen                                   Født 10.09.1882

Josefine Katrine Jensine Jensen               Født 17.02.1890

Alma Gerner Jensen                                 Født 03.02.1894

Oluf Gerner Jensen                                   Født 23.08.1895

Alle født i Nørregade, Odder By, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.


Endvidere berettes, at Erik Gerner Jensen var alt mulig mand og lavede bl. a. kulisser til teatret i Odder. Og Anna var påklæderske på samme teater.

Om børnene berettes at Mette Palene og Johanne begge er udlært i køkkenet på Godset Ratlovsdal.

Jens Gerner Jensen var Kusk. Han kørte galt med hest og vogn og fik en dom for spirituskørsel.

Alma sejlede med ØK. Beskæftiget i vaskeriet. Har været på Island for opstart af vaskeri.

Oluf Gerner Jensen kaldet OG blev medlem af byrådet i Haderslev. Var formand og senere direktør for Arbejdernes Rugbrødsfabrik i Haderslev.

 

Alt dette må undersøges én eller anden vinterdag!


Plejebarnet Ane Sofie Anders Gabrielsen:

Hun bliver konfirmeret d. 05.04.1891 i Nørregade, Odder By, Odder Sogn, Aarhus Amt.

Karakter i Kundskab G og Opførsel Mg.

Ved hendes vielse d. 05.11.1896 med Rasmus Jensen Rasmussen er Erik Gerner Jensen Forlover.

Parrets førstefødte bliver døbt Birte Augusta Eriksen Emilie Rasmussen.

Erik Gerner Jensen er her opført som én af Fadderne.


Ane 28, Jens Erichsen

Er født den 16.04.1821 i Snærild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og han døde den 25.10.1876, 54 år gammel, i Snærild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Jens havde en tvillingebror Anders, der døde 6 uger gammel.

Jens blev døbt den 17.06.1821 I Snærild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Faddere var Tjenestepigerne Ane Rasmusdatter af Fruering og Maren Pedersdatter af Balle. Gaardmændene Jens Thomsen af Hvolbeck og Peter Erichsen af Odder og Huusmand Jens Hansen af Hørning.

Konfirmeret 1. søndag efter Paaske i 1835 med karakteren God af Opførsel og Kundskab.

Jens Erichsen blev viet den 14.12.1841 i Odder Kirke, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med


Ane 29, Ane Pallene Rasmusdatter

Ved vielsen af Jens Erichsen opført som Wæver.

Forlovere Huusmand Rasmus Hansen af Snærild og Indsidder Rasmus Rasmussen af Odder.

Ane Pallene er født den 14.01.1821 i Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og hun døde den 31.08.1900 i Snærild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt 79 år gammel.

Hun er døbt den 18.02.1821. Faddere var Tjenestepigerne Maren Bendixdatter af Saxild. Ane Nielsdatter af Odder. Huusmand Povel Glendemand af Hundslund. Tjenestekarle Jens Rasmussen og Hans Hansen af Odder. 

Konfirmeret 1. Søndag efter Paaske i 1835 I Odder Sogn med karakteren Udmærket God af Kundskab og Opførsel.


Treårskrigen fra 1848-1850, kort fortalt:

Mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten.

Slesvig var et dansk hertugdømme, hvor hertugen samtidig var den danske konge, og således refererede til sig selv.

Holsten var et tysk herredømme, hvor den danske konge var hertug og refererede til den tyske kejser.

Konflikten havde derfor sit udspring i ældgamle traktater og indviklede arvemæssige forhold. Især spillede det gamle Ribebrev en stor rolle, et dokument af 5. marts 1460, hvor Christian 1. lovede, at Slesvig og Holsten ”evigt tilsammen udelte”.

I 1848 var den danske konge Frederik VII uden direkte arvinger. En ny konge skulle findes. De tyske stater var begyndt at samle sig i Det Tyske Forbund.

Holsten ønskede at tilslutte sig Det Tyske Forbund, og så skulle Slesvig naturligt ifølge traktat følge med.

Dele af både Slesvig og Holsten mente, at man skulle danne sin egen stat, Slesvig-Holsten og samarbejde med både Danmark og Det Tyske Forbund.

Danmark ønskede at skille sig af med Holsten og inddrage Slesvig som en landsdel i Danmark.

Resultat. Der blev krig.

Jens Erichsen deltog i krigen fra marts 1848 til september 1850. Han var underkorporal. Blev såret den 04.09.1850. Lå på lazaret i Flensborg, siden Kjøbenhavn.

Det fremgår ikke direkte hvilket slag han deltog i, men med oplysningerne om tidspunktet han blev såret og hvilket lazaret han blev indlagt på, må det næsten være danmarkshistorien største slag ved Isted Hede, der startede den 24.07.1850.

Han blev såret i Venstre arm, der senere blev amputeret. 

I oktober 1850 skete de sidste krigshandlinger. London-protokollen i 1852 var den politiske afslutning på treårskrigen.

Medaljen blev uddelt i starten af 1877 (det sene tidspunkt, skyldtes uenighed om uddelingen af en sådan medalje) til de berettigede, der var yderst tilfredse med denne erkendtlighed. Den 11.03.1877 samledes en masse tilfredse medaljemodtagere, ved Børsen i København for at vise deres taknemmelighed til Christian 9. Kongen holdt en tale til folkemængden, der blev besvaret med et ”Kongen Leve”, hvorefter man gik hver til sit.

Nedenfor udskrift fra protokollen for Dannebrogsmænd 1848-1850 modtaget fra De Kongelige Ordeners Historiograf, Ordenskapitlet i København.

Deklaration indkommet 6. januar 1877

Jens Eriksen Snærrild. Menig i Infanteriet

Opholdssted

Udnævnt til Dannebrogsmand den 13. sep. 1848, decurationen er ham tilsendt den 14. febr. 1849.

Skrivtlig Eed.

Søger understøttelse i 1. halvaar 1850

Søger understøttelse i 2. halvaar 1876

Enken tilsendt en gratifikation den 11. November 1876 RSN____692/1876  (_________)

Enken søger 1. halvaar 1893.


Jens Erichsen og Ane Pallene lever videre i Snærrild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, han med betegnelsen Invalid med Pension, og hun som Husmoder og Husbestyrinde.

Ved sin død i 1876, efterlader han enken med 7 umyndige børn.

 

I FT-1880 ses hun at bo hos sin datter Ane Kjerstine og hendes mand Søren i Snærild, Odder Sogn. Anne Pallene forsørges af Invalideforsørgelsen.

I FT-1890 bor hun i eget hus, stadigvæk i Snærild, om hun stadigvæk får invalideforsørgelse, vides ikke.

Snærild bliver også hendes sidste opholdssted. Det er hendes søn Erik Gerner Jensen der anmelder hendes afgang på Retsbetjentens kontor.

I Jens Erichsen og Ane Pallene Rasmusdatter´s ægteskab er børnene, der alle er født i Snærrild, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt:

Ane Jensen F 08.09.1842

Rasmine Jensen F 10.07.1845

Ane Kjerstine Jensen F 1848

Erik Gerner Jensen F 09.06.1850

Birthe Marie Jensen F 03.10.1852

Mette Pallene Jensen F 30.07.1855

Caroline Margrethe Jensen F 18.10.1858

Karen Marie Jensen F 12.06.1862


De svenske aner, hvor kom de fra i Sverige.

Ane 15, Anna Andersson (Erik Gerner Jensens kone) har jeg berettet om.

Hendes forældre:


Ane 30, Anders Nilsson

Den 11.02.1810 fødtes og den 13. samme måned døbes Åboens i Sedaröd, i V. Vram Sogn, Gärds Herred, Skåne Len, Sverige, Niels Persson og Hustru Kjerstina Andersdotters søn Anders.

Faddere Frällse Skogswacktaren i Ellnestorp på No 4, Bengt Persson og Hustru Kjerstina. Åboen ibm Måns Jönsson og Hustru Karna.

Anders Nilsson dør den 25.12.1875, 65 år, 10 mdr. og 13 dage gammel, af bughindebetændelse, på lazarettet i Kristianstad.

Han bliver viet den 24.04.1841 i N. Åsum Sogn, Gärds Herred, Skåne Len, Sverige med


Ane 31, Johanna Johnsdatter

Er født den 28.07.1817 i Kristianstad, Gärds Herred, Skåne Len, Sverige af Forældrene Timmermans-lærlingen John Olsson og Hustru Anna Olasdotter.

Johanna dør den 07.04.1875, 57 år, 8 mdr. og 9 dage gammel, i N. Åsum Sogn, Gärds Herred. Årsag ukendt.

Anders og Johanna levede i N. Åsum til deres dages ende. Hvor de ernærede sig ved landbrug.


I Anders og Johanna´s ægteskab er børnene, alle født i N. Åsum Sogn, Gärds Herred, Skåne Len, Sverige:

Margaretha Født 04.11.1841                   Død 26.10.1866 Årsag ukendt.

Nils Født 16.02.1844                               Død 30.01.1878 Ihjælslagen af et brud ved nedfaldende.

John Født 07.07.1846                              Død 26.12.1872 Af blodforgiftning.

Pehr Født 04.05.1849                              Død 18.07.1869 Af forbrænding.

Jöns Født 21.02.1852                               Død 19.09.1917 Årsag ukendt.

Ana Født 08.08.1854                               Død 21.08.1854 Årsag ukendt.

Ola Født 01.10.1855                                Udvandrede til Amerika 27.05.1893.

Anna Født 20.02.1858                            Udvandrede til Danmark 19.10.1877

Man kan ikke fortænke Anna i også at søge lykken i udlandet. Hvilken rejse hun har taget vides ikke. Hun kan jo ha´ nået til Tyskland og senere tilbage til Danmark. Som min svenske kilde oplyser, kan hun ha´ taget til Åhus (i Skåne) og så med båd til Nord Tyskland. Hun kan ha´ taget til Hässleholm for at ta´ toget til Helsingborg og derfra til Helsingør (jernbanen der var klar i 1875). Der var også jernbane Hässleholm-Malmø. Der gik båd fra Malmø til Lübeck og båd fra Malmø til København.


Ane 62, John Olsson (senere Sjøberg)

Er født den 23.07.1788 og døbt Jon Olsson, i Linneröd, Vedby Sogn, Kristianstad, Skåne Län, Sverige. Dør den 27.11.1835 i Åsum Sogn, 47 år gammel.

Det var noget af en udfordring at finde ham, og dermed hans kone og deres børn.

I Sverige har/havde man den skik, at når manden blev udlært håndværker, byttede de ofte deres efternavn ud.

Det benyttede John Olsson sig af og kaldte sig derefter Sjöberg.

Han bliver viet den 05.11.1814, i Heliga Trefaldighets Kyrken, Kristianstad, Sverige med


Ane 63, Anna Olasdatter

Data fra vielsesbogen:

Drengen John Olsson og Pigen Anna Olsdatter begge fra staden.

Anna er født den 22.12.1788 i Efrød Sogn, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige. Hun dør den 15.10.1847 i Åsum Sogn, 59 år gammel.

I Husförhörslängder 1820 er han blevet udlært møllersvend og anvender her begge efternavne.


Skiftet efter Timmer Gesäll (tømrersvend) John Sjøberg er en større omgang. Det sidder i Slægtsbogen.

Her kan vi se, hvad begravelsesomkostninger løb op i. Der var også penge til De fattiges Andel.


I John Olsson Sjøberg og Anna Olasdatters ægteskab er børnene:


Johanna F 22.07.1817 Christianstad, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige

Parnilla F 22.11.1819 Åsum Sogn, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige

Karna F 19.09.1821 Åsum Sogn, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige

Jöns F 05.11.1823 Åsum Sogn, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige.


Ane 126, Ola Håkansson

Er født i 1761 i Everöd Sogn, Gärds Herred, Skåne Län, Sverige.

Han døde 29.05.1832, 71 år gammel i Everöd Sogn.

Viet 1. gang i 1782 med Sisse Larsdatter. Hun dør den 22.05.1792, 40 år gammel.

I ægteskabet med Sisse er børnene Åke Født 1782 Everöd og Anna Olasdatter (ane 63) Født 1788.

Viet 2. gang i 1793 med Margreta Født i 1765, med hvem han fik børnene Karna Født 1793, Jöns Født 1796 og Signe Født 1805.

Ola Håkansson levede hele sit liv i Everöd. Han ernærede sig ved at være Rusthållare.

En Rusthållare var en gård, som var underafdeling til kavaleriet. Kort sagt blev landsmænds skattepligt omdannet til militærtjeneste.

Ejeren af en sådan gård blev kaldt Rusthållare. Mens kronen var ansvarlig for våben (musketter, pistoler osv.) Var Rusthållaren ansvarlig for hest, rytter og andet udstyr.

Det må ha´været en givtig forretning. Skiftet efter Ola Håkansson er på 8 sider og for omfattende til at gengive her. Side 1 medtages dog, for at vise familiesammenhængen.

Ved sin død er han aftægtsmand.