NIELS NIELSEN 


Ane 6, Niels Nielsen

  Er født den 27. maj 1885 i Mårslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og han døde 27. marts 1932, 46 år gammel, Artillerivangen 52, Sankt Johannes Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.    

I kirkebogen er forældrene anført som: Smed Kristen Nielsen og Hustru Jensine Nielsen, 26 aar Hørret.

Da moderen blev født i Nølev Sogn i 1859, hedder hun Hansigne. Det hedder hun også ved sit bryllup i Nølev i 1884 – og også ved Niels konfirmation i 1899. Altså må præsten have skrevet forkert ved daaben i september 1885.

Døbt i kirken 27.09.1885. Fadderne var Konen Marianne Nielsen, Malling. Konen Hansine Nielsen, Hørret. Gmd. Anders P. Andersen ibo. Gmd. Niels Mikael Jacobsen, ibo. Hmd. Rasmus Sørensen, Hørretløkken.

Konfirmeret 1. oktober 1899 i Saksild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Karakter i Kundskab G og i Forhold Mg.

Forældre: Smed Kristen Nielsen og Hustru Hansine Nielsen, Rude – fød Hørret, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Niels Nielsen er iflg. FT-1901 tjenestedreng hos Gaardfæster Simon Sørensen Overgård i Rude By, Saksild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.      

I FT-1906 Gosmer Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt bor og arbejder Niels Nielsen som dagleier hos sin far, der er smedemester. Niels Nielsens storebror Anders Nielsen bor og arbejder også hos sin far som smedesvend.

I FT-1911 Gosmer Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt bor og arbejder Niels Nielsen stadigvæk hos sin far, som daglejer ved landbrug.

      

Den 12.10.1914 køber Niels Nielsen et husmandsbrug i Kanne af A. C. Pedersen. Husmandsbruget er på i alt 8 ½ tdr. land og kostede i alt 10.000 kr. (ca. 602.000 kr. i 2016)

Rantzausgave er en herregaard i Hvilsted Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Den gamle hovedgaard hed oprindeligt Kanne eller Kannegaard. I 1910 købte Odder og Omegns Udstykningsforening Rantzausgave med tilliggende ager og skov og udstykkede 20 husmandsbrug.

Foreningen er af filantropisk art. Med det formål at indkøbe større jordarealer eller ejendomme, som passende kan udstykkes i mindre landbrug.

Niels Nielsen blev gift den 5. november 1914 i Halling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med


Ane 7, Josefine Katrine Jensine Jensen

Ungkarl Boelsmand Niels Nielsen af Kanne, født 1885 d. 27. maj i Hørret, Maarslet Sogn, Søn af Smed Kristen Nielsen og Hustru Hansine Nielsen, Gosmer.

Pige Josefine Katrine Jensine Jensen paa Houmarken, født 1890 d. 27. februar i Odder. Datter af Husejer Erik Gerner Jensen og Hustru Ane Andersen i Odder.

Forlovere var Smed Kristen Nielsen (Niels Nielsens far), Gosmer og Gaardejer Rasmus Sørensen, Smederup.

Anmærkning i kirkebogen:  Attest fra Gosmer Halling Sogneraad af 15. oktober 1914.

          

Den 08.03.1915 afholdtes bestyrelsesmøde i Udstykningsforeningen. Af protokollen fremgår:

”N. Nielsen paa Rantzausgave var mødt og blev man enige med ham om at den Handel, som egentlig var vedgaaet men ikke underskreven ikke skal træde i Kraft, da han er ude af Stand til at præstere den vedtagne Udbetaling og den fornødne Overenskomst vedtages skriftlig saaledes at Foreningen giver ham et eventuelt Overskud naar Foreningen er holdt skadesløst.”             

Iflg.min mor havde Niels Nielsen kautioneret for sin bror Karl Johannes Nielsen, der eftergølgende gik konkurs. Begge mister således deres husmandsbrug. Karl Johannes Nielsen blev senere fyrbøder på sindssygehospitalet i Vordingborg. Boede i Næstved.        

Niels og Josefines første barn, Helge Gerud Nielsen, blev født i Kanne den 22.03.1915. Han dør kun 10 år gammel på Marselisborg Hospital i Århus.

I 1915/1916 flyttede Niels Nielsen og Josefine til Sølystgade 57, st. i Aarhus, hvor han fik arbejde som Havnearbejder.

I 1929 flyttede Niels og Josefine fra Sølystgade 57, st., Aarhus til Haveforeningen Artillerivangen hvor han lejede to hjørnegrunde. Niels Nielsen selv stod for opførelsen af havehuset, der på opførelsestidspunktet ikke havde indlagt strøm. Huset fik nr. 52.

Iflg. Aarhus Stadsarkiv menes Haveforeningen Artillerivangen anlagt i 1919. Nedlæggelsen af haveforeningen kan Aarhus Stadsarkiv ikke finde specifikke oplysninger om.               

Min mor fortæller: Først blev det der senere blev til soveværelse bygget. Der var et rummeligt loft, hvor blandt andet æblerne blev opbevaret. Så fulgte stue, køkken og entré.

Da huset skulle godkendes manglede der to centimeter til loftet. Men den tilsynsførende var begejstret for huset, han lavede en tilføjelse, at målet var taget ved venstre side af døren. Så tog han sin lommekniv og skrabede to centimeter af gulvet.

På den nederste grund byggede Niels Nielsen et værksted, hvor der blandt andet blev lavet cykler. Han byggede også et mindre hus, hvor hans drenge snittede og smeltede bly til tinsoldater”.

Niels Nielsen boede der ikke så længe, idet han døde den 27. marts 1932 i en alder af kun 46 aar. Niels Nielsen blev begravet på N. Kirkegaard den 2. april 1932.

Aarhus Skifteret den 29.03.1932.

I Niels Nielsen og Josefine Karoline Jensine Jensens ægteskab er børnene:

Helge Gerud Nielsen, født 22. marts 1915, Kanne, Hvilsted Sogn, Hads Herred, Århus Amt.               

Tove Gunhilde Nielsen, født 04.10.1916, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Hads Herred, Århus Amt.

Anker Emil Nielsen, født 30.06.1918, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Hads Herred, Århus Amt.

Willy Reimar Sjøberg Nielsen, født 28.01.1920, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Hads Herred, Århus Amt.

Ejler Lykke Nielsen, født 15.12.1921, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Hads Herred, Århus Amt.

Rosa Elly Nielsen, født 03.11.1923, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Hads Herred, Århus Amt.

Ester Viola Nielsen, født 23.10.1925, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Århus Amt.

Asta Lydia Nielsen, født 04.07.1928, Sølystgade 57 st., Skt. Johannes Sogn, Århus Amt.


Ane 12, Christen Nielsen, Smed                    

Smeden er den ældste håndværker i Danmark. Siden jernalderen, ca. 500 f. kr., har han været en del af landbylivet. Smedjen lå i udkanten af landsbyen lidt væk fra de andre ejendomme pga. brandfaren.

Ved siden af sit erhverv var smeden dyrlæge og kunne også trække tænder ud, hvis der var behov for det.                      

Omkring 1800 skete der en ændring med de vigtigste landbrugsredskaber, plov og harve. Sliddelene blev fra nu af lavet af jern. Det betød bedre redskaber og smeden fik en endnu mere central rolle i landsbysamfundet. Fra slutningen af 1800-tallet blev der også fremstillet maskiner, hestegange, vindroser mm. i smedjen.


I en smedje som denne blev de redskaber fremstillet, som kom til at ændre det danske landbrugssamfund.

Smeden skoede stadigvæk heste og lavede de mange beslag, som har været under udvikling siden jernalderen.

Kilde: Gl. Estrup  Landbrugsmuseum

Christen Nielsen er født den 18.04.1856 I Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og han døde den 05.12.1936, 80 år gammel, på Amtssygehuset i Odder. Begravet på Gosmer Kirkegaard, Gosmer Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, den 12.12.1936.

Attest fra Aarhus Skifteret af 7. december 1936.

Døbt i Kirken den 15. 06.1856. Faddere var Huusfæster Christen Jensens Kone Maren Jørgensdatter ved Ørting Mose. Ingeborg Rasmussen i Ørting og fader Chris. Nielsen. Huusbefæster Niels Michelsen i Ørting Mose og Peder Nielsen i Ørting. 

Konfirmeret 1. søndag efter Paaske 1870 (24 april) Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Karakter i Kundskab og Opførsel mg. Vacc. 15.07.1857 af Schæffer.                                               

I FT-1880 arbejder Christen Nielsen som smedesvend hos en husfader og smed i Nølev.

Christen Nielsen blev viet den 21.06.1881 i Nølev Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med      

                  

  Ane 13, Hansine Nielsen                                         

Hansine er født den 27. oktober 1859 i Nølev Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Hun dør den 31. juli 1912, 52 år gammel i Gosmer Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Hjemmedøbt den 6. november 1859 og døbt i kirken den 26. december 1859, Nølev Sogn.

Konfirmeret den 5. oktober 1873 i Saxsild Kirke, Hads Herred, Aarhus Amt. Karakter i Kundskab og Opførsel mg. 

Ved vielsen i kirkebogen:                             

Ungkarl Smed Christen Nielsen i Hørret, 25 aar og Pigen Hansine Nielsdatter af Hmd. Niels Hansen i Nølev, 22 aar. Forlovere var Poul Simonsen og Søren Mortensen.                                               

Iflg. FT-1890 er Christen Nielsen Smed i Hørret By, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

I 1895 har Christen Nielsen fast bopæl i Rude By, Saxsild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt som Smedemester i ejendommen Matr. nr. 30, der ejes af Rude By.

  Christen Nielsen bliver ikke i Rude.  FT-1906 oplyser at han er flyttet til Gosmer, Hads Herred, Aarhus Amt, hvor han også ernærer sig som Smedemester. Senere FT oplyser, at Christen Nielsen har boet i Gosmer siden 1901. I 1907  erhverver Christen Nielsen nedenstående:                                                                                                                                                                                                      

               

                                   ”Retsdagen den 3´Juni 1907 "

 ”Købekontrakt.”                                                                                          

”Underskrevne Gosmer Halling Kommune sælger og overdrager herved til oprettelse af etStatshusmandsbrug til Hr. Smed Kristen Nielsen af Gosmer af den Kommunen tilhørende Skolelod i Gosmer By og Sogn, Hads Herred, under Matr. Nr. 3.

Købesummen sættes til Kr. 850,00 øre pr. Td. Land og Arealet udgør 21 Skp. Land, hvorefter Købesummen altsaa andrager i alt 2231 kr.”                       

                                              ”Skøde.”        

Underskrevne Gosmer Halling Kommune skøder og aldeles overdrager Skolelodden Matr. Nr. 3 af Gosmer By og Sogn. Og da nu Købesummen paa aftalt Maade er berigtiget, saa skal bemeldte Ejendom fra nu af følge og tilhøre Christen Nielsen med alle de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser.”

 ”Købekontrakt”                                            

”Underskrevne Gaardejer Hans Jensen af Gosmer sælger og overdrager herved til Smed Christian Nielsen af Gosmer til oprettelse af et Statshusmandsbrug en Parcel af den mig tilhørende Ejendom Matr. Nr. 12a af Gosmer By og Sogn.

Den solgte Parcel har et areal af 4 skp. Land. Købesummen er ansat til Kr. 400.

                                               ”Skøde”                                                       

Da Køberen nu har opfyldt de i Købekontrakten stipulerede Vilkaar saa tilskøder og overdrager jeg Grd. Hans Jensen, nu af Fensten, herved til Smed Christensen Nielsen af Gosmer den i Kontrakten omhandlede Ejendom.


Til finansiering af ovenstående modtager Christen Nielsen et lån af Statskassen på 2653 kr. der afdrages med 53 kr. 06 øre halvårlig. Samt et lån af Stats-Laanefonden på 1854 kr. De første 5 år er afdragsfrie. Herefter forrentes lånet med 4 % p. a. eller 37 kr. 08 øre halvaarlig.

Vedr. Statshusmandsbrug: Lov af 24/3 1899 om ”Tilvejebringelse af Jordlodder til Landarbejdere " fastsatte, at en ansøger skulle haveindfødsret, være mellem 25 og 50 år, være ustraffet og ikke have modtaget fattighjælp, som ikke var tilbagebetalt eller eftergivet, have arbejdet ved landbrug i mindst 5 år, kunne fremlægge vidnesbyrd om hæderlighed samt have en formue på mindst 400 kroner. Jordlodderne skulle være mellem 3½ og 5 tønder land, og bruget med jord, bygninger, besætning og redskaber højst koste 4.000 kroner. Ansøgning skulle indgives via sognerådet til amtskommissionen, der bestod af 3 medlemmer, formanden udpeget af Landbrugsministeren og to medlemmer valg af  amtsrådet.

Christen Nielsen er nu ejer af:                   

 Matr. Nr. 3 på:

21 skp. Land er ca. 14.490 kvm., der svarer til ca. 2,6 tdl. Land a´850,00 kr. = ca. 2231 kr.

2231 kr. i 1907 svarer ca. til 150.677,00 kr. i år 2016.

Matr. Nr. 12v på:

4 skp. Land ca. 2760 kvm., der svarer til ca. 2 tdr. land for 400 kr.

400 kr. i 1907 svarer til 27.000,00 kr. i år 2016.

Skat:

I FT-1916 oplyses at Christen Nielsen har en indkomst på 300 kr. og er pålignet personlig skat for Aaret 1916-17 på 3,10 kr. til Kommunen.

Christen Nielsens kone Hansine Nielsen døde jo allerede i 1912 kun 52 år gammel. I FT-1916 er Johanne Margrete Nielsen – Christens datter – opført som Husbestyrinde i hans husstand. Hun har en indkomst på 200 kr. og er pålignet personlig skat for Aaret 1916-17 på 1,55 til Kommunen.

I 1925 bor datteren Johanne Margrete stadigvæk hjemme hos Christen, men er nu blevet gift med Jens Peter Andersen.

Christen Nielsen sælger sin ejendom den 29.03.1927:

”Skøde”

”Underskrevne Statshusmand Kristen Nielsen af Gosmer sælger, skøder og endelig overdrager herved til Landarbejder Johannes Jensen, Ørting den mig Ifølge Skøde tilhørende Ejendom Husmandsbruget Matr. Nr. 12v og 3 af Gosmer By og Sogn med rette Grund og Tilliggende paastaaende Bygninger med disses mur- og nagelfaste Tilbehør, hvorunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, elektriske Installationer med Tilbehør af Lamper og Pærer, denne Installation er gældfri, andvidere medfølger:

1 lille Hest, 2 Køer og 5 Høns, 1 Plov, 2 harver, 1 Tromle, 1 Mælkespand, 1 Si, 1 Fork og 1 Rive.

Andelen i Mejeri, Slagteri og Andelselektricitetsværk medfølger i Handelen, men Sælger forbeholder sig Mælkepenge og Overskud i Mejeri og Slagteri til Overtagelsesdagen.

Købesummen er akkorderet til 8.500,00 kr. (svarende til 304.258,00 kr. i 2016).

Den nye ejer fik ikke så meget gavn af ejendommen, da Johannes Jensen dør d. 04.04.1928 af en Tumor og hans kone må sælge ejendommen, men det er en helt anden historie………..

I FT-1930 er Christen Nielsen logerende hos Arbejdsmand Søren Klausen i Gosmer

Christen Nielsen dør den 5. December 1936 på Amtssygehuset, Odder og begravet på Gosmer Kirkegaard, Gosmer Sogn, hads Herred, Aarhus amt 80 aar gammel:

Forhenværende Smed i Gosmer Født i Ørting Sogn 1856 d. 18. april. Søn af Husfæster Niels Nielsen og Hustru Karen Maerie Sørensdatter.

Gift med Hansine Nielsen, død 1912 d. 31. juli. Sidste fælles Bopæl:  Gosmer.

Christen Nielsen boede således i Gosmer fra 1901 til sin død i 1936.

Attest fra Aarhus Skifteret af 7. december 1936. Tilmeldt Dødsstedets Kirkebog d. 15. januar 1937.

I Christen Nielsen og Hansine Nielsens ægteskab er børnene:

Anders Nielsen født 14.04.1882 Mårslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt

Niels Nielsen født 27.05.1885 Mårslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Karl Johannes Nielsen født 31.10.1887 Mårslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Karen Marie Nielsen født 01.03.1890 Mårslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Johanne Margrethe Nielsen født 07.04.1896 Saxild Sogn, Hads Herred, Aarhus amt.


Nr. 24 Niels Nielsen

Er født den 16.05.1816 i Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og han døde den 22.06.1868, 52 år gammel, i Ørting Mose, Hads Herred, Aarhus Amt. Begravet den 28.06.1868 i Ørting.

Hjemmedøbt den 17.05.1816. Niels Poulsens kone af Ørting bar barnet.

Konfirmeret i 1831 i Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med karakteren Temmelig God af Kundskab og God af opførsel.

Værnepligt

I forordningen af 20. juni 1788 blev det fastslået, at sønner var værnepligtige, hvis faderen var født på landet af bondestand (den del af befolkningen der bor på landet og ernærer sig ved landbrug, fx bønder og landarbejdere samt disses familier).


Sønner var undtaget for værnepligt, hvis faderen var Gårdbruger (person der driver en gård uden at eje den) men ikke selv af bondestand, adelig, gejstlig, civil embedsmand, bybo men ikke bondefødt, degn/skoleholder.

Der var mange finurligheder og især før 1829 ofte også usikkerhed om de præcise regler.

Efter 1829 blev også sønner af møller, kromand eller håndværker, som bestred en næring, der kan sidestilles med bondestandens, også værnepligtige.

Der var også tilføjelser til undtagelserne, nemlig godsforvalter, kontorbetjent og skovridder.


Tilbage til Niels Nielsen, der optages i lægdsrullen det år han fylder 18:

År 1834 Lægd 38, Ørting Sogn:  f (faderen) Niels Rasmussen S (søn) Niels. Gl. løbenr. (fra en tidligere rulle)58. Nyt løbenr. 50. Alder 17. Højde i tommer 63 (164 cm). (med lidt held fremgår farven på både øjne og hår også – her må vi nøjes med højden).

                                                              

Vedtegninger:

 Chronisk hævelse i v (venstre) knæe, ansees.

Hovedrullen er en fortegnelse over samtlige værnepligtige i et lægd i et givet år. Hovedrullen førtes til 1849 hvert 3. år.

Da Niels Nielsen aldrig forlader hjemsognet Ørting, finder vi ham i Hovedrullen for år 1837, Lægd 38:

Gl. løbenr. 50. Nyt løbenr. 38. Alder 20. Højde 63 ¾ tomme.

Vedtegninger: 1837 chronisk Hævelse i v Knæe, ansees.

1838 Kjertler og Hævelse paa Halsen samt nogen svulst i nederste Deel af v Laar, ansees.

1839 Smaa Kjertelsaar på Halsen Svulst i Beensubstansen af v Laarbens nederste Deel, ansees.

1840 Helbredet, fontanelle (betyder her et kunstigt frembragt sår, fra hvilken man har holdt en materieafsondring i gang) under v Knæe.

Frilod Res. S (soldat) 1840 Artl. 9 C (compagni). 

(han blev udset til soldat af reserven)

Niels Nielsen er Tjenestekarl på gården ”Faurgaard” ved Odder, og blev viet den 29.12.1843, Odder Sogn, Hads Herred, Århus Amt med


Ane 25 Karen Marie Sørensdatter

Forlovere Huusmændene Hans Nielsen og Peter Nielsen af Odder.

Karen Marie Sørensdatter er født den 25.01.1816, Saksild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og hun døde den 22.09.1859, 43 år gammel, i Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Døbt i kirken den 11.02.1816, Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Faddere Huusmand Hans Nielsens Kone Christiane Povlsdatter fra Odder. Huusmand Søren Sørensens Kone Bodil Sørensdatter fra Rude. Hans Nielsen Peder Rasmussen begge Huusmænd fra Odder og Erik Povlsen Huusmand fra Randlev.

Anmærkning ved fødslen i Kirkebogen:

Til barnefader blev udlagt Tjenestekarl Søren Mogensen i Saxsild. Men som friede sig ved sin Eed. Ingen andre har Moderen villet udlægge.

Karen Marie bliver konfirmeret i 1830, Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt og får karakteren Meget god af Kundskab og Opførsel.

Vielsesdata i Kirkebogen:

Ungkarl Niels Nielsen 27 Aar, Tjenestekarl af Faurgaard og Pigen Karen Marie Sørensdatter, 27 Aar, Inderste af Odder, og uægte Datter af Inderste Karen Povlsdatter og Soldat Søren Mogensen af Rude.

Niels Nielsen og Karen Marie Sørensdatter bor i Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, hvor de lever af deres jordlod og hans arbejde som daglejer.

Karen Marie Sørensdatter dør som nævnt 22.09.1859 kun 43 år gammel og efterlader Niels Nielsen og 3 umyndige børn.

I FT-1860, den 1. februar, Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt er Niels Nielsen alene med de 3 umyndige børn.

Så han gifter sig 2. gang den 28.12.1860, Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med Enken Edle Vilhelmsen.

Niels Nielsen dør jo den 22.06.1868, 52 år gammel. Anmærkning: Efterlader Enken og to børn af tidligere ægteskab.

I Niels Nielsen og Karen Marie Sørensdatters ægteskab er børnene:

Ingeborg Nielsen F 09.11.1843 Odder Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Niels Nielsen F 24.09.1845 Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Erik Nielsen F 21.07.1849 Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt

Christen Nielsen F 18.04.1859 Ørting Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.


Ane 26, Niels Hansen

Er født den 23.02.1819 og hjemmedøbt den 25.02.1819 i Løjenkær, Astrup Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Døde den 04.07.1900, 81 aar gammel, i Rude, Saxild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Fremvist i kirken den 11.04.1819. Faddere Niels Hansen Aftægtsmand og Niels Jørgensen Huusmand, begge i Løjenkær.

Konfirmeret i 1833, 1ste Søndag efter Paaske.  I Saxild Kirke. Karakter i Kundskab Temmelig god og Opførsel God.

Så, i 1834, ud at tjene hos en gaardmand i Saksild. Skifter plads i 1840, men stadigvæk i Saxild. Skifter igen i 1850 men nu til en gård i Nølev Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Er efterhånden blevet 32 år, men stadig ugift.

Bliver viet den 16.01.1852 i Saksild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt med


Ane 27, Johanne Andersdatter

Forlovere Huusmand Hans Nielsen i Nølev, Huusmand Niels Rasmussen i Rørth.

Johanne Andersdatter er født og hjemmedøbt den 03.02.1820 i Halling Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Døde den 18.12.1872, 52 aar gammel, i Nølev Sogn, Hads, Herred, Aarhus Amt.

Konfirmeret i 1834 med karakteren God i både Kundskab og Opførsel.

Niels Hansen og Johanne Andersdatters sidste fælles opholdssted er i Nølev Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt. Efter Johannes død i1872, får Niels Hansen Aftægt hos datteren Mariane Nielsen og hendes mand Søren Mortensen i Nølev.

I 1890, 70 år gammel, får han ophold hos en gårdmand i Nølev, er her registreret som Fattiglem.

Det fremgår af Hads Herreds Skiftebog, at Niels Hansen til sin død, den 04.07.1900, opholdt sig hos sin yngste datter Hansine Nielsen (ane nr. 13 og hans svigersøn ane nr. 12) Rude, Saxild Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt.

Det spændende ved disse Skifter er, at der oplyses, ikke kun alle børn, men også hvem de bliver gift med, hvad de ernærer sig ved og hvor de bor.

Godt at vide, hvis man skulle begive sig så langt ud i slægten.


Kort fortalt, sidste afsnit:

Idet vi Karl T. T. Møller, Søren Mortensen og Christen Nielsen paa vore respektive Hustruers Vegne til privat Skifte har overtaget de afdødes Bo og vedgaaet Arv og Gæld i dette, anmoder vi herved paa Tro og Love og under Eds Tilbud, at Værdien af alt, hvad de afdøde have efterladt sig, ikke andrager 200 kr.