Frederik Johan Mørk Brandes

Ane 4, Frederik Johan Mørk Brandes

Er født den 28. oktober 1894, Markedsgade 1, Skt. Morten Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.    

Døbt den 26. maj 1895 i kirken af Pastor Scharling. Faddere var Smed Frederik Mørk og Hustru, Aarhus samt forældrene.

Dør den 22. februar 1951 på Amtssygehuset. Sct. Marcus Sogn, Aarhus Amt, 56 år gammel. Begravet den 28. februar 1951 på Nordre Kirkegaard.

Da Frederiks far dør i 1899, flytter hans mor med Frederik og to mindre søskende til Strømmen, Vorup Sogn, Galten Herred, Randers Amt.

I 1903 flytter familien til Valdemarsgade 43, Aarhus.

Frederik Johan Mørk Brandes bliver konfirmeret den 27. september 1908, Valdemarsgade 43, Vor Frue Sogn, Aarhus Amt.

Herefter kommer Frederik i Slagterlære i Laasby, Gjern Herred, Skanderborg Amt, hos landmand og slagter Søren Kristian Thorsø Sørensen.

I 1912, som 18´årig, optages Frederik Johan Mørk Brandes i Lægdsrullen (værnepligt). Lægdets Nr. 206, Låsby, 4. udskrivningskreds og får nr. 15.

I 1916 overflyttes Frederik til Lægdet 230, Aarhus, 4. udskrivningskreds og får nr. 1150. Han indkaldes til Sikringsstyrken, 24. Bataillon, Avedøre Lejren, Søndre Birk, Københavns Amt.

Sikringsstyrkerne var en samlet betegnelse for den samlede styrke, man indkaldte ekstra til landets forsvar under 1. verdenskrig.

I FT-1921 bor Frederik Johan Mørk Brandes Borupsgade 6, Vor Frue Sogn i Aarhus Amt. Han bor hos sin mormor sammen med Frederiks mindre broder Christian.

Frederik Johan Mørk Brandes er nu Slagtersvend hos Slagter Otto Weis, Frederiksgade 22, Aarhus.              

Frederik Johan Mørk Brandes bliver viet den 4. december 1921 i Højslev Kirke, Højslev Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt med               

                  

Ane 5, Mette Kristine Jensen

Mette Kristine Jensen er født den 21. november 1891 i Knud, Rødding Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Døbt den 26. november 1891. Faddere var Pigen Kirsten Marie Hansen af Fly. Ungkarl Søren Kristen Sørensen af Rødding. Ungkarl Jens Jensen af Knud. Skomager Knud Kristensen af Knud.

Konfirmeret den 22. april 1906 i Østerris, Højslev Kirke, Højslev Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.

Hun dør den 28. januar 1968 på Amtssygehuset i Aarhus og blev begravet den 3. februar 1968 på Nordre Kirkegaard i Aarhus.

Ved vielsen:

Ungkarl Slagter i Aarhus Frederik Johan Mørk Brandes. Søn af Slagter Heinrich Søren Frederik Brandes og Hustru Hansine Mørk af Randers, født i Randers d. 28. oktober 1894 og

Pigen Husbestyrinde i Aarhus Mette Kristine Jensen. Datter af Husmand Kristen Jens Pedersen og Hustru Mette Marie Kristensen af Højslev Stationsby.

Forlovere var Christian Martin Mørk Brandes, (bror til Frederik) Typograf i Aarhus og Fridolf Magnussen, Maskinarbejder i Aarhus.

I FT-1925 bor Frederik Johan Mørk Brandes fortsat Borupsgade 6, Vor Frue Sogn i Aarhus nu med sin kone Mette, men uden Frederiks mormor, der døde i 1913. Han arbejder fortsat som slagtersvend.

Erhvervelse af ejendom:

Den 8. december 1926 erhverver Frederik Johan Mørk Brandes Skøde på ejendommen Matr. Nr. 31e af Aaby Kirkeby, Aaby Sogn, Aarhus Amt. Daværende Gjellerupvej 5, nuværende Åbyvej 105, hvorfra han driver slagterforretning.

I nyeste FT af 1940 arbejder hele familien i slagterforretningen.

Hans kone Mette hjælper til i butikken. Den ældste søn er lærling i butikken. Datteren hjælper ved den daglige husgerning i hjemmet. Og yngste søn er forretningsbud.

Efter Frederik Johan Mørk Brandes død, som det ikke er lykkedes mig at finde endnu, overtages slagterforretningen af ældste søn Heinrich Christian Mørk Brandes, der drev forretningen i en lang årrække, bistået af sin kone, indtil han i 1971 måtte lukke forretningen på grund af sygdom. Heinrich Christian Mørch Brandes døde i en alder af 49 år.

I Frederik Johan Mørk Brandes og Mette Kristine Jensens ægteskab er børnene:

Heinrich Christian Mørch Brandes, født 03.10.1922, Borupsgade 6, Vor Frue, Aarhus

Rita Hansine Møch Brandes, ødt 22.07.1924, Borupsgade 6, Vor Frue, Aarhus

Vagn Frederich Mørch Brandes, født 25.04.1926, Borupsgade 6, Vor Frue, Aarhus.


I 1915 bliver Frederik Johan Mørk Brandes udlagt som barnefader til en pige født den 26. september i Silkeborg. Moderen hedder Otine Nielsen og pigen døbes Ella Brandes.


Ane 8, Heinrich Søren Frederik Brandes

Er født den 28. april 1873, Sankt. Mortens Sogn Randers, Støvring Herred, Randers Amt. Han dør den 29. juni 1899 Strømmen, Kristrup Sogn, Galten Herred, Randers Amt, 26 aar gammel.

Han blev døbt i Kirken den 22. juni 1873. Faddere var Enken I. Marie Olesen. Schmidt. Skrædder Truelsen. Faderen.

Konfirmeret den 17. april 1887, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.

Optages i Lægdsrullen i 1892 (værnepligt) Lægd 427, Randers Købstad, 4. udskrivningskreds.

Heinrich Søren Frederik Brandes bliver viet den 24.07.1894, Sankt Mortens Kirke, Sank Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt med


Ane 9, Hansine Mørck

Hansine er født den 18.07.1874 i Laurbjerg Sogn, Galten Herred, Randers Amt og dør 38 år gammel på Kommunehospitalet den 03.02.1913, bopæl Valdemarsgade 43, I, Vor Frue Sogn, Århus Amt.

Døbt den 06.09.1874. Faddere Gaardejer Braads Hustru Zidsel Nielsen og Banevogter Chr. Sørensens(Haun) Hustru. Begge af Laurbjerg.

Ovennævnte Gaardejer Braad og Banevogter Chr. Sørensen (Haun) begge af Laurbjerg.

Konfirmeret den 07.10.1888 i Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Århus Amt. Karakter i Kundskab mg og Opførsel mg.

Forlovere ved vielsen er Hattemager Johan Henrik Brandes, Vestergrave 3 (Randers) og Brudens fader.

Ved vielsen i 1894 bor både Heinrich og Hansine hos Hansines forældre Slotsengen 19 v, Randers Købstad.

Slotsengen er navnet på den eng, der lå lige øst for fremspringet Flintebjerg, og den dannede i lang tid grænse for bebyggelsen. Navnet hentyder til beliggenheden neden for Dronningborg Slot, der blev nedrevet i 1740. Engarealet havde sikkert været underlagt slottet som ejendom.

Heinrich Søren Frederik Brandes overflyttes i 1896 til Lægd 324 Kristrup, samme udskrivningskreds og bataljon.

Som det fremgår, bliver han begravet i Lægd 427, Randers Købstad, Sankt Mortens Sogns Kirkegaard. Anmeldelsen til skifteretten er det endnu ikke lykkedes mig at finde.

I FT-1901 bor Hansine Mørck i Strømmen By, Vorup Sogn, Galten Herred, Randers Amt med sine 3 børn. Hun arbejder på et vaskeri i Randers Købstad. I ejendommen bor også Hansines mor Birthe Marie Sørensen, der også er enke.

Ud over Hansines egne børn, Frederik, Heinrich og Kristian, har Hansine også en pige i husstanden der hedder Oline Henriette Brandes.

Oline Henriette Brandes er datter af Heinrich Søren Frederik Brandes´s bror Christian Ludvig Brandes. Da Oline bliver født i 1884, er hendes forældre endnu ikke gift. Det sker først i 1888, men med faderens skriftlige tilladelse, er Oline blevet døbt i kirken.

Af FT-1911 fremgår det, at Hansine er flyttet til Århus, Valdemarsgade 43, 1. sal i Vor Frue Sogn, Århus, sammen med sønnerne Heinrich og Kristian og Hansines mor Birthe Marie Sørensen, der lever af Hjælpekasse.

Hansine arbejder som Syerske på K. Christiansens Uldspinderi og Trikotagefabrik i Rosensgade, der på det tidspunkt var en af Danmarks største virksomheder inden for maskinel tekstilproduktion og beskæftigede 120 ansatte. I 1905 fremstillede fabrikken ca. 1.000 stykker tøj om dagen. Uldspinderiet spandet om året 90.000 kg garn, der blev brugt til fremstilling af 240.000 sæt undertøj årligt.

Artikel fra Kvinfo.dk ang. Hjælpekassen:

Hjælpekassens Opgave er at hjælpe værdige, hæderlige trængende, som på Grund af Sygdom o. l. er komne i øjeblikkelig Nød, og ved denne Hjælp holde dem fri af Fattigvæsenet, hjælpe dem over det svage Punkt, saa de igen kan klare sig selv. Er Grunden Sygdom eller Død, saa er det jo haardt, at en ellers stræbsom og hæderlig Familie skal ty til Fattigvæsnet, naar en midlertidig Pengehjælp kan bringe dem paa Fode.

Valdemarsgade 43, 1. sal bliver Hansines sidste opholdssted. Hun begraves på Nordre Kirkegaard i Århus d. 11.02.1913.

Skifte Århus Byfoged, skifteprotokol.

Her anmeldes Hansine Mørk´s død af sønnen Frederik Johan Mørck Brandes:

For Skifteretten er det anmeldt, at Enke efter Slagter Frederik Brandes, Hansine Brandes, født Mørk den 3/2 13 er død efterladende sig 3 Børn. Mødt var Afdødes søn Slagter Frederik Brandes, der paa vegne af 2 søskendes vegne, at der ikke i Boet findes mere, end der vil medgaa til Dækning af Omkostningerne ved Begravelsen og udlagde Boet ham, mod at han afholder Udgifterne ved Begravelsen.

                                                             Frederik Brandes.

I Heinrich Søren Frederik Brandes og Hansine Mørck´s ægteskab er børnene:

Frederik Johan Mørch Brandes F 28.10.1894 Sankt Morten Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.

Hejnrich Claus Mørch Brandes F 08.11.1896 Kristrup Sogn, Sdr. Hald Herred, Århus Amt.

Kristian Martin Mørch Brandes F 07.05.1899 Kristrup Sogn, Sdr. Hald Herred, Randers Amt.